Geopark Scheldedelta


On the tides of time and climate.

auteur: Lieve Willaert

Geopark is een Unesco keurlabel – een soort Michelin ster – die de weg opent naar internationale aandacht, wetenschappelijk onderzoek en tevens het toerisme naar een nieuwe dimensie probeert te krijgen. Wereldwijd zijn er 147 parken in 41 landen.

Klein-Brabant maakt deel uit van de Scheldedelta, een gebied dat zich uitspreidt over twee landen, 61 gemeenten met 1.5 miljoen inwoners. Over het hele gebied is er een boeiende wisselwerking tussen natuur, cultuur en geschiedenis. Elke plek heeft zijn verhaal en dat verhaal probeert men zichtbaar te maken met het Geopark Schelde Delta.

Climate Living Lab

De insteek van dit Geopark is een Climate Living Lab. Geen enkel ander Geopark legt zo duidelijk de link met de klimaatsveranderingen. En dat maakt het uniek. Zware regenval, grote droogte, de aanpak van het klimaat en de zeespiegelstijgingen blijven een grote uitdaging voor onze regio. Via onderwijs, workshops en evenementen willen we laten zien hoe het land, het water en de mens zich ontwikkelen samen met het veranderende klimaat.

Bidbook

Eind 2022 wordt er beslist of we dit keurmerk gaan krijgen. Eind dit jaar moet er een bidbook ingediend worden en moet het gebied één jaar lang gaan functioneren zoals het gaat worden in de toekomst. Aan dit bidbook is heel veel werk voorafgegaan. Om dit te kunnen verwezenlijken is beroep gedaan op een aantal partners. Verschillende organisaties en gemeentes maken deel uit van dit partnerschap. Ze denken mee na over de mogelijke realisatie van het Geopark.

Rivierpark Scheldevallei in het partnerberaad

Op 23 juni was er en partnerberaad waarin een aantal partners vertellen hoe ze aan de slag gaan met de Unesco Geopark waarden. Voor onze regio kwam Tom Wezenbeek aan het woord voor Rivierpark Scheldevallei. Hij vertelde meer over Geopark visualisaties.

Het rivierpark Scheldevallei strekt zich uit van Gent tot Antwerpen.

De bedoeling is om het landschap verhalen te laten vertellen. De zoektocht naar de relatie tussen de ondergrond en de natuurlijke en menselijke elementen kunnen ons helpen om oplossingen te bedenken voor toekomstige klimaatproblemen. En met toekomst bedoelen we niet de nabije toekomst maar plannen we voor meer dan 200 jaar vooruit. De bedoeling is om mensen te leren een landschap te lezen en ze op die manier zo goed mogelijk bewust te maken van het klimaat verhaal dat hier leeft.

Op bepaalde plaatsen gaan thematische tijdscapsules een verhaal vertellen over verleden, heden en toekomst. Men denkt hier bijvoorbeeld aan de Oude Schelde, een wiel, een hoger gelegen stuifzandrug, een donk, een schorre.

Die tijdscapsules kunnen de vorm hebben van een bank of een bord met uitleg. Het zijn de belevingspunten.

Van steen tot steen

Dit alles kadert in het project ‘Van steen tot steen’. Men wil gaan werken met toegangspoorten tot het rivierenpark. En voor onze gemeente is dat het kasteel Marnix de Sint-Aldegonde en het kasteel d’Ursel. De kastelen vormen de poorten naar de natuurgebieden er omheen.

Bewoners en toeristen kunnen kennis maken met onze unieke getijdennatuur. Infrastructuurwerken zoals Sigma en Life-Sparc die ons beschermen tegen toekomstige overstromingen kunnen bezocht worden. Binnenkort gaat dit in Bornem landschappelijk heel goed zichtbaar worden. Er gaan wetlands ontstaan en ook daar valt heel wat over te vertellen. Natura 2000 biedt bescherming aan enkele uitzonderlijke soorten.

Landbouwers worden aangemoedigd om zorg te dragen voor de natuur. Bewoners en toeristen wordt geleerd om zorg te dragen voor de natuur en alles proper achter te laten.

Geopark is een heel mooi verhaal en als natuur en klimaatgidsen willen we daar graag ons steentje toe bij dragen. Nog één jaartje geduld en dan duimen en hopen dat Unesco dit verhaal goed keurt.

https://www.scheldedelta.eu/

https://www.rivierparkscheldevallei.be/