Opmerkelijke vogelwaarnemingen April-Juni


Visarend (Joris Everaert)

Auteur: Joppe De bruyn

Het voorjaar is nu echt van start gegaan. Met de vogeltrek in volle gang waren het hoogdagen om vogels te kijken. Dit resulteerde dan ook bij ons in heel wat opmerkelijke vondsten. We lijsten ze hieronder even op.

April

April is een maand gekenmerkt door een constante toestroom van vogels. Zowel broedvogels die aankomen in hun territorium als trekvogels die onze regio doorkruisen op hun weg naar het noorden. De aftrap werd meteen gegeven op 1 April toen de eerste purperreiger van het seizoen werd waargenomen aan de vallei van de vliet te Oppuurs. Doorheen de rest van de maand werd deze zeldzame reigersoort nog meermaals waargenomen op doortrek. Ook beflijsters werden doorheen de maand op verschillende locaties waargenomen wanneer ze een tussenstop maken om even bij te tanken.

Reuzestern te Wintam (Joppe De bruyn)

Op 17 April werd een Pleisterende reuzenstern gevonden op het Noordelijk eiland, ondanks dat de stern erg vliegerig was konden vele waarnemers genieten van deze uitzonderlijke soort. Op 24 April was het weer prijs op het Noordelijk eiland met zowel een overvliegende visarend als een foeragerende hop. Deze laatste bleef jammer genoeg slechts even ter plaatse. Later deze maand werd deze opvallende vogel opnieuw gezien in een tuin te Ruisbroek. Op 25 April werd een engelse kwikstaart gevonden in een grote groep gele kwikstaarten op het Noordelijk Eiland. Deze verbleef hier nog tot begin volgende maand.

Geoorde Fuut te Wintam (Joppe De bruyn)

Een aantal achterblijvende kraanvogels vlogen op 28 april en 29 april nog over Wintam. Verder werden verspreid over de maand geoorde futen en regenwulpen waargenomen op het NE.

Mei

De trend van April zet zich volop door in Mei met weer een hele hoop speciale soorten als gevolg. De maand werd ingeleid door een zeearend die over het NE vloog op 1 mei. Op hetzelfde moment was er een paartje steltkluten aanwezig op 1 van de plassen op het NE. Deze bleven nog een tijdje in de omgeving rondhangen. Op 2 mei foerageerden 2 koereigers op de wipheide in oppuurs en werd een draaihals gezien in Hingene. Gedurende de eerste week was er ook een zwarte ruiter te zien aan de weideplas van Liezele Broek.

Paapje te Lippelo (Joppe De bruyn)

Roofvogeltrek was deze maand op zijn best met meerdere waarnemingen van visarend en een absurd aantal wouwen (zwarte wouw en rode wouw). Met wat geluk kon je ze zelfs waarnemen boven je eigen tuin. Op 10 mei passeerde de zeldzamere variant van de welbekende ooievaar, de zwarte ooievaar in Marselaer te Lippelo. Op het Noordelijk Eiland in Wintam werd tussen 14 en 28 mei regelmatig een Grote Karekiet gehoord. De grote karekiet lijkt op de kleine karekiet maar is een stuk groter en zijn zang klinkt een stuk zwaarder. Een snor (die eveneens lijkt op kleine karekiet) werd 28 mei zingend gezien in de Rupelschorren ter hoogte van Wintam. Tapuiten en paapjes konden ook de hele maand gezien worden. Dit zijn typische trekvogels die enkel tijdens de trek in redelijke aantallen gezien kunnen worden.

Juni

In juni is het veelal uitbollen richting de zomer toe. De meeste vogels zijn al gearriveerd op hun broedlocaties met als gevolg dat er heel wat minder beweging in de lucht zit. Toch was deze maand nog goed voor 2 waarnemingen van dwergstern: 1ex op 3 juni en 2ex op 20 juni. Beide op het Noordelijke Eiland. Verder kregen we deze maand geen zeldzaamheden meer over de vloer maar dit wilt natuurlijk niet zeggen dat er niets meer te zien is. Zo konden we deze maand bijvoorbeeld genieten van de eerste jongelingen die het nest verlieten. Op het noordelijk eiland kwamen bijvoorbeeld de eerste kluten uit het ei. Hopelijk is de overlevingsgraad van de pulli dit jaar wat groter (vorig jaar werd slechts 1 jong volwassen). Ook de visdiefjes broedden dit jaar met succes op het broedvogeleiland op het NE, er kwamen 2 jongen uit het ei.

Onze actieve vogelaars

Al deze opmerkelijke waarnemingen zouden natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de vele waarnemers die in de regio actief zijn:

Karel Boey, Joppe De bruyn, Kris De Keersmaecker, Bart De Keersmaecker, Erik De Keersmaecker, Paul Mees, Herwig Mees, Kobe Vanden Broek, Joost Reyniers, Jan Ledeganck, Luc De Wit, Pieter Van den Cruyce, John Wesemael, Jasper Verreydt, Nils Meeus, Tibbout, Ronan Felix, Dirk Braem

Volg je de waarnemingen graag live op? Neem dan zeker een kijkje op de waarnemingensite van Klein-Brabant: https://vwgklbr.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1