Wilgen voor mens en natuur


Wilgen bepalen vandaag de dag nog steeds mee ons Klein-Brabants landschap. Ze blinken uit in schoonheid langs sloten, weilanden, in broekbossen en parken maar ook in de schorren langs onze rivieren. Naast het enorm ecologisch nut hadden ze in het verleden ook een belangrijke economische waarde in onze streek. Op deze wandeling door stiltegebied gaan we dieper in op wat wilgen kunnen betekenen voor zowel de mens als de natuur.

Deze wandeling is gratis!

Wel graag even inschrijven via onze link: klik verder hieronder!