Wettedadal: deel 3


* De Bornemse “Kragenwiel” is een restant van een grote overstroming rond 1650. Ze was dan verbonden met een geul tot aan de Schelde met ook een schor.

* Populierenhout is zacht en wordt veel gebruikt voor kistjes voor sinaasappels, doosjes camembert, fineerhout… De boom is tweehuizig, er zijn dus mannelijke en vrouwelijke bomen.

* het bos rond de “Ketelwiel” in Hingene is een “elzenbroekbos”.

* de Notelaardreef werd in Hingene aangelegd tijdens de overstroming in 1953 door de firma Tedesco. Vandaar ook de volksnaam: de Tedescodijk.

* de olm of iep heeft een asymmetrisch blad tegen de steel. Het is sterk hout en wordt gebruikt in de scheepsbouw. Jammer genoeg wordt hij aangetast door een kevertje, dat een ziekte veroorzaakt.

* de es heeft aan de uiteinden van zijn takken “bokkenpootjes”. Het hout is zacht en buigzaam maar toch sterk. Wordt bijv. gebruikt voor turntoestellen. Misschien ook voor de ongelijke leggers van onze olympisch kampioene Nina Derwael?