Wij houden het netjes. U ook?


Auteur: Lieve Willaert

Gidsen voor groepen zit er op dit ogenblik niet in voor ons, wegens corona. Maar wandelen in de natuur zit in onze genen en kunnen we corona proof met of zonder bubbels altijd blijven doen. En wij zijn niet alleen. Er wordt heel veel gewandeld in onze natuurgebieden.  Een minder leuk gevolg is zwerfvuil dat her en der wordt achtergelaten. Soms gebeurt dit per ongeluk, heel vaak gebeurt het opzettelijk. Voorbeelden zijn er genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes, paraplu’s, zakdoekjes, mondmaskers enz.

Zwerfvuil is uiteraard niet goed voor ons milieu.

De Klieners

Het duurt vaak lang voordat zwerfafval is afgebroken. Zelfs natuurlijk afval zoals een bananenschil blijft een jaar lang bestaan. Sommige stoffen, zoals glas en plastic, breken zelfs helemaal niet af. Plastic verbrokkelt wel in heel kleine stukjes, maar vergaat niet.

De negatieve gevolgen zijn niet minnetjes. De bodem en het water geraken vervuild. Afval trekt ongedierte aan, dieren eten het op en raken ziek of raken erin verstrikt. Het afval of wat ervan overblijft, belandt in onze beken, in onze rivieren en uiteindelijk in de zee.  Al zijn het maar microdeeltjes, deze deeltjes zijn mee verantwoordelijk voor het ontstaan van de plastic soep. Zeedieren eten de microdeeltjes op en zo komt het afval in onze voedselketen terecht. Dit is uiteraard niet goed voor onze gezondheid.

Omdat wij zelf onze natuurgebieden mooi willen houden, willen we even de aandacht vestigen op dit zwerfvuil met een zwerfvuilactie.

We wandelen onze coronawandelingen helemaal opnieuw maar deze keer houden we ons extra bezig met het opruimen van het zwerfvuil onderweg.

De gemeente Bornem is al geruime tijd bezig met vrijwilligers voor het opruimen van zwerfvuil. Momenteel zijn er ongeveer 105 groene peters en meters actief die hun eigen buurt proberen netjes te houden. De gemeente zorgt voor het nodige materiaal: afvalgrijper, handschoenen, afvalzakken en fluohesje. Elk jaar krijgen de peters en meters een uitnodiging voor de receptie op de ecotuinendag.

Voel je je geroepen om mee te helpen, er zijn nog altijd enkele straten of buurten op zoek naar een groene peter of meter. Wil je weten waar er nog hulp nodig is, kijk dan op deze kaart.

https://bornem.maps.arcgis.com/apps/Viewer/index.html?appid=e391021007874e93bf6ce80056d18617

Wil je meer info, maak dan een afspraak bij: patrimonium@bornem.be.

In Puurs en Sint- Amands spreekt men van straat peters en meters. De procedure is vrijwel hetzelfde als in Bornem. Je meldt je bij de gemeente aan als vrijwilliger en vult een engagementsverklaring in. Dan ontvang je onder andere zwerfvuilzakken, handschoenen, grijpers, een fluohesje geleverd door mooimakers. Op zelfgekozen tijdstippen ga je zwerfvuil opruimen in een bepaalde straat of wijk. Je plaatst volle vuilniszakken ter hoogte van een nabijgelegen straatvuilnisbak. De gemeente haalt die dan op. Jaarlijks ontvang je een P-bon van 25 euro.

Alle info vind je op https://www.puurs-sint-amands.be/straatpeters-en–meters#toc-procedures

De gemeenten kunnen natuurlijk altijd extra hulp gebruiken.

 Daarom zijn we in Voorderweert gestart met onze zwerfvuilactie. En kijk wat we allemaal hebben gevonden.

Op enkele uren tijd hebben Cille, Sonia, Jan en ik drie grote zwerfzakken opgepikt.

Kortelings volgen nog De Notelaer, Groot Schoor, Schellandpolder, Graafschap, de abdij, de Nonnenbos, Hof ter Zielbeek, Hof van Coolhem enz.

Zo willen we graag ons steentje bijdragen aan en net en zwerfvuilvrij Klein- Brabant. Wij geven zwerfvuil geen kans.

En jij?  Als je gaat wandelen in de natuur, deponeer je papiertje, blikje, flesje in een vuilnisbak die is voorzien, of neem het gewoon terug mee naar huis.  Dat is toch natuurlijk?

Bronnen: