Wandeling door het land van de boerenkrijg


Een wandeling waar verleden en toekomst elkaar tegenkomen, 225 jaar geleden barste hier het protest tegen het harde en strenge Franse regime los. In 1825 verdwijnt Nattenhaasdonck voorgoed in de Schelde en een paar eeuwen later worden hier dijken gebouwd en overstromingsgebieden gecreëerd.

Vertrek:  Ingang: kasteel d’Ursel. Wolfgang d’Urselstraat 9 , 2880 Hingene

Wanneer: zondag 10 sept 14u-16u30

Afstand 8 km

Gids Sonia

Graag inschrijven via : https://natuurgidsen-klein-brabant.com/events/wandeling-door-het-land-van-de-boerenkrijg/