Position switch


Ongeveer een jaar geleden nam ik het voorzitterschap op samen met Lieve en Nils als ondervoorzitters. Een triumviraat zeg maar. Noch Nils noch ikzelf konden goed inschatten wat de toekomst ons zou brengen, dus opteerden we ervoor om samen die verantwoordelijkheid op te nemen. En maar goed ook. Naarmate het jaar vorderde en onze beider professionele activiteiten toenamen zagen we ook dat Lieve meer en meer verantwoordelijkheden in onze natuurgidsenvereniging overnam. Ze is de spil in onze werking.

Ondanks corona gidsten we toch 108 wandelingen, vooral met scholen en organiseerden we een zeer geapprecieerde paddenstoelencursus voor beginners. De organisatie en de contacten met de scholen werden steeds verzorgd door Lieve. Bovendien gidste ze samen met Sonia de meeste wandelingen (beiden 16).

Dat alles samen liet me besluiten om de voorzittersrol door te geven. En ja hoor, Lieve nam de uitdaging aan. Proficiat en vooral: dikke merci Lieve !

Ondertussen slopen één of meerdere varianten van corona terug in onze maatschappij en kunnen we nog steeds niet heel goed plannen. Schoolaanvragen blijven wel binnenlopen. De ervaringen van vorig corona jaar leerden ons wel beter wat te wachten met open wandelingen. De opkomst was vorig jaar omgekeerd evenredig met het aantal coronamaatregelen. We gaan dan ook terug vol aan de bak in de lente !

De paddenstoelencursus was zo’n groot succes dat we al een opvolging plannen voor volgend jaar.

Geniet van de eindejaarperiode en de feestdagen. Verwen elkaar met een natuurgeschenk. En vooral, laat je meevoeren in de onwaarschijnlijke mooiheid van onze Klein-Brabantse natuur !

Jan.