Pikuur


Het blijft nog even op de tanden bijten. Traag maar gestaag komt de enige injectiemotor die we nog echt zien zitten op gang. De pikuur komt eraan.

Ik zal jullie niet vervelen met uit te leggen dat we weer heel wat activiteiten hebben moeten cancelen. We zullen erop terug komen als we wel in gang kunnen schieten.

Toch hebben we al enkele leuke wandelingen kunnen gidsen met enthousiaste leerlingen uit het lager onderwijs. Eén van de laatste activiteiten was een fietstocht met de zesdes van de Sint-Bernardusschool. Een heel geïnteresseerde groep. We zijn benieuwd naar hun paashuiswerk de we meegaven: ze zullen met vrienden, familie, ouders, … bespreken wat er kan gedaan worden om het klimaatprobleem aan te pakken.

Heb je zelf ook ideeën ? Laat niet na om ons te mailen op info@natuurgidsen-klein-brabant.com zodat we een mooie collage van allerlei acties kunnen opstellen.

Ondertussen blijven onze gidsen actief op allerlei vlakken. De boomgaard in de Abdij van Bornem verandert wekelijks, constant zijn er wel webinars die gevolgd worden door enkele van onze leden, wandelingen worden voorbereid, zwerfvuil wordt opgekuist. En nu ook een mooie reeks artikeltjes voor onze nieuwsbrief.

Geniet nog van de paasvakantie, en hopelijk tot binnenkort !