Opmerkelijke Vogelwaarnemingen juli/augustus, september, oktober


Auteur: Joppe De bruyn

Juli/Augustus

De zomer werd dit jaar eens niet gekenmerkt door grote droogte maar juist het tegenovergestelde.

Hoewel er natuurlijk ook enkele prachtige zomerdagen waren was het toch vooral grauw regenachtig weer. Dit stond waarschijnlijk mee aan de oorzaak waarom het deze maanden nog rustiger was als anders in deze periode.

Vernoemenswaardig is een juveniele appelvink die op 4 juli werd gevonden als raamslachtoffer. De jonge vogel overleefde de klap jammer genoeg niet maar door deze vondst zijn we wel zeker dat de schuwe appelvink dit jaar in onze regio heeft gebroed.

Een andere leuke vondst was een Kwak die op 18 Juli werd gevonden in de Scheldeschorren ter hoogte van Branst. Wat later in juli zong een snor op het Zuidelijk Eiland. Deze vogel die we in mei ook al eens konden verwelkomen in de regio zal je sneller horen als zien. Het is namelijk een onopvallend bruin vogeltje dat zich goed schuilhoudt in dichte rietvelden. Vervolgens werd op 2 Augustus een Grauwe Klauwier gefotografeerd op het Noordelijk eiland. Een unieke soort voor de regio. Op de avond van 20 augustus werd hier ook een Roodhalsfuut gezien. Verder was de zomer vrij rustig met hier en daar nog enkele leuke soorten als purperreiger en Pontische meeuw.

September

De eerste dagen van September bleef de rustige zomersfeer nog wat hangen en werden er geen speciale waarnemingen gedaan. Toen er op 8 september een Visarend over het Noordelijk Eiland vloog leek het eindelijk terug wat  te gaan beginnen. Een tweede Visarend vloog weer over het NE op 19 september. Deze dag waren er ook enkele Bonte Strandlopers aanwezig op het NE. Op 25 September werd een Koereiger gezien op het NE. Deze vogel bleef een tijdje in de buurt aanwezig en zat zoals zijn naam er eer aan doet vaak tussen de koeien op het zuidelijk eiland.

Zwarte Ibis te Wintam (Jos Maes)

Op 28 september werd de strafste waarneming van september gedaan. Een heuse Zwarte Ibis vloog over het NE. Deze zuidelijke soort lijkt steeds meer aan een opmars bezig richting het noorden waardoor wij hier ook eens van deze prachtige vogel konden genieten. Tenminste voor diegene die aanwezig waren op het eiland want hoewel de vogel aanstalten maakte om te landen verkoos hij toch het luchtruim en zette hij zijn koers verder richting Elversele (zo bleek later).

Oktober

Oktober is DE maand om vogels te kijken. De najaarstrek is op volle gang en de kansen om eens een unieke soort te zien zijn reĆ«el. Zo werd er bijna dagelijks trek geteld vanaf het Noordelijke Eiland. Dit resulteerde in enkele speciale soorten voor de regio. Het begon meteen op 2 oktober toen een Smelleken over het NE vloog. 1 van de vele die nog zouden volgen later op de maand. Op 7 oktober vloog er een Europese Kanarie  over het NE. Deze soort doet het de laatste jaren niet zo denderend goed en is dus een vrij zeldzame verschijning geworden.

Op 18, 24 en 29 oktober volgde de voorlopig enige najaarswaarnemingen van Beflijster ook weer op de telpost van het NE. Op de 24ste vlogen ook een Bokje en een Buidelmees over. Buidelmees werd ook gezien op de 25 en 26ste het is niet zeker of het dezelfde vogel betreft maar waarschijnlijk gaat het hier om meerdere langstrekkende exemplaren die even een tussenstop hielden op het NE.

Buidelmees ( Alain Locht)

Verder was er deze maand ook opvallend veel trek van Appelvinken . Er werden ook af en toe Baardmannetjes  gezien. Dit zowel op het Noordelijk Eiland als in de Scheldeschorren ter hoogte van Hingene.

Al deze unieke waarnemingen zouden natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de vele actieve waarnemers in de regio:

Karel Boey, Joost Reyniers, Joppe De bruyn, Jan Celis, Bart De Keersmaecker, Kris De Keersmaecker, Erik De Keersmaecker, Kobe Vanden Broek, Jos Maes, Rudy Maex, Paul Mees, Herwig Mees, Pieter Van Den Cruyce, Jan Ledeganck, Luc De wit

Volg je de waarnemingen graag live op? Neem dan zeker een kijkje op de waarnemingensite van Klein-Brabant:

https://vwgklbr.waarnemingen.be/observations_by_day.php?groep=1