Opmerkelijke vogelwaarnemingen Januari-Maart


Geelgors in Liezele (Joppe De bruyn)

Auteur: Joppe De bruyn

Onze streek zit boordevol natuurpracht en deze gebieden bieden onderdak aan vele vogelsoorten, of het nu op doortrek of als broedgebied is. In dit artikel zetten we de mooiste waarnemingen van de afgelopen 3 maanden eens op een rijtje.

-Januari

Januari begon met een knaller toen op 9 januari een Zeearend werd ontdekt op het Noordelijk Eiland. Deze verbleef enige tijd in de regio maar verdween uiteindelijk toch naar andere oorden. Toch liet deze machtige soort zich de volgende maanden nog regelmatig terugzien. Een andere roofvogel die tegenwoordig erg schaars is in onze contreien, de Bruine Kiekendief, werd deze maand ook gezien op het Noordelijk Eiland. Deze soort vliegt regelmatig over onze regio tijdens de trek maar een overwinterende vogel is erg schaars. Voor de rest was januari een rustige vogelmaand met hier en daar wat leuke soorten zoals de Amerikaanse Steltkluut en een wisselend aantal Bonte Strandlopers die geheel de maand januari te zien waren op het Noordelijk Eiland.

-Februari

De zogenaamde “koudegolf” van februari zette vogelland op zijn kop. Vele vogels die normaal een verborgen leven leiden werden verplicht om de beschutting te verlaten op zoek naar genoeg voedsel. Een uitstekend voorbeeld hiervan is de Houtsnip die opvallend veel werd waargenomen deze periode. Maar de koude bracht ook nieuwe vogels met zich mee die van verder kwamen: Veldleeuweriken en Boomleeuweriken werden op verschillende locaties waargenomen met de grootste aantallen op de Wipheide in Oppuurs. Tot grote verbazing werd op 9 februari een foeragerende Geelgors gevonden op de velden ter hoogte van hof ter bollen in Liezele. Deze soort is tegenwoordig erg zeldzaam in onze regio en wordt bijna enkel nog op trek waargenomen. Op de bijna volledig dichtgevroren vijver van Breeven te Bornem liet zich deze periode ook een opmerkelijke eend bekijken. Later bleek dat het hier ging om een hybride Krooneend x Wilde eend.

Februari is ook de perfecte periode om de bossen van Klein-Brabant te verkennen als je op zoek bent naar spechten. Deze roepen en baltsen nu volop terwijl ze de rest van het jaar eerder zwijgzaam zijn. De Middelste Bonte Specht komt de laatste tijd sterk op in ons land omdat de bossen steeds ouder worden en dus meer geschikt terrein vrijkomt. Toch is deze soort nog steeds de schaarste van de bonte spechtenfamilie in onze regio. De kleinere tegenhanger, de Kleine bonte specht kan je in de meeste Klein-Brabantse bossen tegenkomen al moet je wel wat geluk hebben. De Zwarte specht is (zoals de naam al doet vermoeden) volledig zwart met een rode kruin en heeft een heel kenmerkende roep. Deze specht is bijna zo groot als een kraai en was deze periode te zien en te horen in de bossen rondom Lippelo en Liezele.

-Maart

Maart is de periode dat de vogeltrek naar de broedgebieden langzaam aan op gang komt. Zo druppelden de eerste steltlopers onze regio binnen: begin maart verbleef een Bokje aan de plas van Liezele Broek. Later op de maand werden op deze plas ook Tureluurs en een grote groep Grutto’s waargenomen. Tussen deze groep van maar liefst 16 Grutto’s foerageerden minstens 2 Ijslandse grutto’s. Deze ondersoort broedt enkel op Ijsland en is dus een echte zeldzaamheid in onze streek. Aan het moer te Hingene werden eind deze maand ook de eerste Regenwulpen gehoord.

Maar ook de eerste roofvogels begonnen aan hun estafette naar het hoge noorden: Een Visarend vloog deze maand over Bornem. Deze vogel was extreem vroeg want meestal kunnen we deze soort pas later op het jaar overvliegend waarnemen. Boven de weilanden aan de Zeuthoeve van Puurs foerageerde op 6 maart een Rode Wouw en ook de Zwarte Wouw werd eind deze maand jagend waargenomen boven de schelde te Sint-Amands. Deze vogel is tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig in de omstreken. Verder vloog een Blauwe Kiekendief over het Noordelijk Eiland nadat hij even had gejaagd boven het schor te Hingene.

Zwarte wouw (Sint-Amands) (Joppe De bruyn)

Steltlopers en roofvogels zijn natuurlijk niet de enige vogels die begonnen zijn aan de trek: zo landde een Rotgans voor slechts 20 minuten op het Noordelijk Eiland om daarna zijn route te hervatten. En zeker een van de opvallendste waarnemingen deze maand was een groepje van 3 Koereigers die voor 2 dagen in Klein-Brabant aanwezig waren en meerdere gebieden bezochten.

Al deze opmerkelijke waarnemingen zouden natuurlijk niet mogelijk zijn zonder de vele waarnemers die actief zijn in onze regio:

Karel Boey, Joppe De bruyn, Kris De Keersmaecker, Paul Mees, Kobe Vanden Broek, Joost Reyniers, Jan Ledeganck, Luc De Wit, Herwig Mees, Wouter Van Assche, Bart De Keersmaecker, Pieter Van den Cruyce, John Wesemael, Nils Meeus, Jasper Verreydt, Bert Biesemans, Erik De Keersmaecker

Volg je de waarnemingen graag live op? Neem dan zeker een kijkje op de waarnemingensite van Klein-Brabant: https://vwgklbr.waarnemingen.be/