Klimaatcrisis?


Velen weten al dat er een probleem aan het ontstaan is met ons klimaat. Minder weten dat dit probleem er al is. Nog minder weten wat we nog kunnen verwachten. En weinigen zijn bezig met oplossingen.

Dat er een klimaatcrisis bezig is, dat beseffen de natuurgidsen heel goed. Daarom heeft een werkgroepje de uitdaging aangenomen om een rijk aanbod aan opleidingen, infomomenten en ervaringssessies uit te werken. We doen dat samen met het klimaat burgerplatform Klein-Brabant.

We zullen het probleem schetsen en daar bij veel aspecten aanraken. Maar het is zeker zo belangrijk om naar oplossingen te kijken. De gemeenten van Klein-Brabant hebben een tijdje geleden de Burgemeestersconvenant ondertekend. Beide gemeenten zijn druk bezig met het concretiseren van klimaatactieplannen. Daarbij werden 7 speerpuntgroepen aangemaakt:

  • Groen-blauwe netwerken
  • Klimaat-neutrale en adaptieve wijken
  • Lokale hernieuwbare energie
  • Duurzame mobiliteit
  • Circulaire economie
  • Duurzaam ondernemen
  • Klimaat-neutrale organisatie (gemeentewerking zelf klimaat neutraal)

We zullen dan ook ons aanbod grotendeels structureren volgens deze opdeling. Tegen 28 november 2021 willen we al een eerste planning klaar hebben voor 2022. Op die dag is het immers Klimaatdag van het klimaat burgerplatform Klein-Brabant in Ter Dilft (Bornem)

Geef een seintje als je zin hebt om mee te werken aan dit project ! (info@natuurgidsen-klein-brabant.com)