Het gevaar van de Aziatische hoornaar. Hoe herken je ze?


Auteur: Lieve Willaerts

Elke diersoort heeft natuurlijk recht op leven, maar de Aziatische hoornaar is duidelijk helemaal niet populair. Hoe komt dit nu.

Deze hoornaar (Vespa velutina) is afkomstig uit China en komt sinds 2017 in Vlaanderen voor. Ze wordt bestempeld als een invasieve exoot die een bedreiging vormt voor onze biodiversiteit.

De exotische hoornaar voedt zich met insecten. Een lievelingsprooi van deze wespensoort is de honingbij. En laat de honingbij het nu bij ons net heel moeilijk hebben. De uitheemse hoornaar zoekt de bijenkasten op. Ze wacht geduldig met gestrekte poten op terugkerende bijen en plukt ze uit de lucht. Dit gedrag noemt men bee-hawking. De prooien worden deskundig van kop, vleugels en poten ontdaan en worden aan hun larven gevoederd.

In het najaar jagen ze in groep en dringen ze zelfs de bijenkasten binnen. In enkele uren tijd kunnen ze een derde van de kolonie vernietigen.

De zomer nesten van de Aziatische hoornaar vind je terug heel hoog in boomtoppen. In één nest kunnen wel 2500 hoornaars wonen. In één jaar kunnen ze 100 tot 200 nieuwe koninginnen produceren wat de explosieve groei verklaart.

Naar de mens toe is deze hoornaar – als hij alleen is minder agressief dan een gewone wesp. Kom je in de buurt van hun nest, dan kunnen ze erg aanvallend worden. Ze hebben een heel lange angel en kunnen dus vervelend steken met risico op een allergische reactie.

Sinds 2016 staat ze op de Europese lijst van de invasieve exoten. Men moet hun aanwezigheid melden zodat ze kunnen uitgeroeid worden. Dit doet men door hun nesten te vernietigen.

Probleem is dat de Aziatische hoornaar veel gelijkenissen heeft met de Europese hoornaar. Deze inheemse soort is zachtaardig en minder aanvallend naar mensen toe en vangt veel minder honingbijen. Ze hoeven dus helemaal niet bestreden te worden. De Europese hoornaar is zelfs één van de natuurlijke vijanden van de Aziatische hoornaar en gaan we dus best niet verdelgen. Wespenvallen maken geen onderscheid en gebruikt men dus beter niet.

Hoe herken je nu een Aziatische hoornaar?

  • Het borststuk zwart fluwelig.
  • De poten zijn zwart met opvallende gele uiteinden.
  • Het gezicht is oranje-rood
  • De laatste twee achterlijfssegmenten zijn geel-oranje.
  • Werksters zijn tot 25 mm groot, koninginnen worden 30 mm. De Aziatische hoornaar is daarmee iets kleiner dan de Europese hoornaar.

Europese hoornaar:

  • Heeft alle kleuren van de Belgische driekleur.
  • Rood aan kop en borststuk
  • Opvallend rode poten
  • Geel en zwart op bijna alle achterlijfsegmenten
  • Werkster zijn 25mm, koninginnen worden 35mm en dus flink groter dan zijn Aziatische concurrent

Mochten jullie een Aziatische hoornaar tegenkomen ga zeker en vast zelf niet aan de slag maar verwittig ons via: info@natuurgidsen-klein-brabant.com Of rechtstreeks op https://vespawatch.be/

Nog even ter vergelijking:

Bronnen: