De eerste zomer van een reekalfje in beeld

Reekalf met moeder

Tekst en beelden: Nils Meeus

Begin dit jaar kocht ik mij een nieuwe wildcamera met als doel onze wilde natuur in Klein-Brabant, mooier op beeld te krijgen. Er loopt veel meer rond in onze gebieden dan we soms wel zouden denken. Zeker onze nacht-actieve dieren waarvan heel wat marterachtigen, reeën, vossen enz krijgen we maar weinig te zien. Als ze ons toch eens begroeten, zijn ze vaak sneller weg dan ze gekomen zijn.

Midden juni gebeurde het dat ik op een beeld van 6 juni mijn eerste reekalfje zag verschijnen, hoogstens een maand oud. Reegeit en kalf leken te genieten van al de aandacht want maanden aan een stuk presenteerden ze zich op beeld. Ze aten, wassen, rusten en speelden meermaals voor de camera. Het leek alsof ik was binnengedrongen in de woonkamer van dit kleine gezin. Achter de muren der schemering en schuchterheid, waar deze dieren zich veilig en thuis voelden. Meermaals drong het me op dat ik dit natuurschoon niet enkel voor mezelf mocht houden. Vandaar deze compilatie met de mooiste beelden die ik graag met jullie deel.

Meer info over het eerste levensjaar van een ree vind je onder het filmpje

PARING EN UITGESTELDE DRACHT

Zoals je kan zien in het filmpje is de voorbereiding van de bronstijd al aan de gang wanneer de nieuwe generatie reeën nog maar net het levenslicht hebben gezien. Reeds in mei waren er beelden van reebokken die aan de hand van geurklieren tussen gewei en hoeven hun territorium afbakende met geursporen. Ook door met de voorste hoeven in het zand te klieven geven ze merktekens aan voor eventuele indringers.

De bronstijd zelf loopt in de maanden juli en augustus. Dit wil dus zeggen dat ons kalfje reeds verwekt was net geen jaar voor de geboorte. Dit is te verklaren door het fenomeen van de uitgestelde dracht. De bevruchte eicel komt enkele dagen na de paring in de baarmoeder terecht. De eerste vier maanden daarna ontwikkeld het zich amper. Het is pas half december dat het embryo zich ten volle begint te ontwikkelen. In mei of juni vinden vervolgens de meeste geboortes plaats.

In een eerder verschenen artikel op onze website was reeds te zien hoe reebok en reegeit elkaar achterna hollen vooraleer over te gaan tot paring. https://natuurgidsen-klein-brabant.com/bok-zoekt-geit/ Dit kan uren tot dagen aanhouden en wordt ook wel drijven genoemd. Op dit moment is het kalfje even op zichzelf aangewezen.

DE EERSTE MOEILIJKE WEKEN

Wat we moeilijk of niet in beeld kunnen brengen zijn de eerste weken van ons reekalfje. Dit is wellicht één van de gevaarlijkste periode uit haar leven. Het wordt alleen achtergelaten in het hoge gras of onder een struik en ziet slechts in korte periodes moeder de geit. Aangezien het kalfje zich zelfstandig verplaatst maken ze contact via een hoog fiepend geluid.

Ter bescherming is het in deze periode aangewezen op zijn schutkleuren en het gegeven dat zijn geurklieren nog niet voldoende zijn ontwikkeld waardoor hij vrijwel geurloos is. De reegeit neemt ook alle vormen van ontlasting tot zich zodat ook dit geen geur kan verspreiden voor eventuele predatoren.

Heel wat percelen met hoog gras worden in deze periode gemaaid waardoor er veel slachtoffers vallen onder de nieuwe kalfjes. Ook loslopende honden of mensen die de diertjes onwetend meenemen naar een opvangcentrum vormen een gevaar. Ons kalfje moet dit alles hebben overleeft en heeft daarenboven nog eens de luxe om enig kind te zijn! Meestal worden er twee kalfjes geboren, soms één of drie en zeer zelden vier.

DE KUNST VAN HET FIJNPROEVEN

Van bij de geboorte tot de bronstijd wordt ons reekalfje gezoogd. Daarnaast schakelt hij ook al deels over naar vast voedsel. Door te likken en knabbelen met zijn sterke smaakzin leert hij de kunst van het fijnproeven onder de knie krijgen. Reeën hebben nood aan licht verteerbaar eiwitrijk voedsel en trachten het beste van het beste uit te kiezen. Ons jonge kalfje moet ook leren waar de beste plaatsen zijn voor dit voedsel. Dit kan hij door de paden (of wissels) met geursporen te volgen van moedergeit. Wellicht was de plaats in ons filmpje voor kalf en geit een welgekende culinaire spot om eens lekker uit eten te gaan. En verniet!!

DE WINTER ALS VOLGENDE UITDAGING

Tijdens de bronstijd en de herfst is het zaak om zo veel mogelijk aan te sterken voor de winter. Als de kalveren niet voldoende aangesterkt zijn tegen de winter kan dit fataal zijn voor hun verdere ontwikkeling of zelfs de dood tot gevolg hebben. Laat ons hopen dat het zo ver niet moet komen voor dit kalfje! Op het laatste beeld is ons reekalfje reeds te zien in wintervacht. Door de snelheid zou dit kunnen wijzen op een gezond kalfje. De wintervacht is grijs en bestaat uit holle met lucht gevulde dekharen en wollig onderhaar die hen goed kan beschermen tegen de koude.

Als ons kalfje de winter goed doorkomt kan hij in de lente terug aansterken en zich verder onwikkelen. Na 2 jaar wordt een ree als volwassen beschouwd.

In de laatse beelden komt er een reebokje voorbij en mogelijks ook een ander kalfje en is het me niet meer duidelijk wie wie is. Ik hou het dus voor bekeken. Hopelijk mag ik het komende jaar een nieuw kalfje verwelkomen en zien hoe het in zijn eerste weken/ maanden vrijuit zichzelf kan ontwikkelen ter voorbereiding van de eerste winter.

Bronnen: