“WETTEDADAL”


door gids Frans Hermans

* Krab: de krabben hebben 2 geslachtsdelen: het mannetje      2 uitsteeksels en het vrouwtje 2 gaatjes.

Om te paren wacht het mannetje tot het vrouwtje “verschaalt”. Dan is ze toegeeflijker. Ze houdt het zaad bij in een spermatotheek in haar lichaam tot ze zelf bepaalt om de eitjes te bevruchten volgens seizoen en weersomstandigheden.

Bij de paring kijken ze mekaar in de ogen, buik tegen buik en dat is zeldzaam in de dierenwereld.

http://www.krabben.net/inleiding.html

*Cuesta en stuifzand:

Als je aan de Notelaer te Hingene naar de overkant van de Schelde kijkt zie je in Steendorp de “Cuesta” liggen. Het is een kleilaag van 20m hoog en +/- 100m diep. Al vele jaren gebruikt men daar de klei om stenen te bakken.

Aan deze kant van de Schelde bevinden we ons op de stuifzandrug die loopt van Mariekerke over Branst, Luipegem kouter, Kloosterstraat, Boomstraat, Hingenesteenweg tot Wintam en Eikevliet. Die ligt hoger dan het alluviaal gedeelte beneden. Vandaar dat de dorpen er ontstonden.

* Eenden: zeven met hun bek het slijk op de slikken om dan kleine micro-organismen over te houden. (30 à 50.000 per m2)

* Bosrank: is familie van de clematis. Typisch voor een leemstreek. Komt oorspronkelijk uit de Ardennen. Is 2 huizig: je hebt dus een mannetjesplant en een vrouwtjesplant.

* Riet: heeft de zogenaamde “duivelsbeet” op het blad. Rietgras niet.

* Zomereik: heeft kort steeltje (kleiner dan 1 cm) aan het blad en lange steeltjes aan de eikels. (memo: korte broek in de zomer)

* Wintereik: tegenovergestelde: steeltje langer dan 1 cm aan het blad en korte steeltjes aan de eikels.

Reactie of andere weetjes? Bel naar Frans: 0495527953