Wandeling: Jachtvrije bossen en kwelgebieden


14 Augustus 2021 — 14:00u Café Sinte Vadde

Het Spierbroek is een vochtig natuurgebied van meer dan 40 ha in beheer bij Natuurpunt klein-brabant.
het gebied toont de typische structuur van een natte laaggelegen poldergrond met af en toe kleine opstuivingen.
Interessant zijn de kwellen die op het terrein verspreid liggen. Natuurlijk heeft het gebied ook een bewogen geschiedenis.
Zo loopt de derde Reek als een wandelweg door het gebied waar regelmatig vossen, reeën en roofvogels te vinden zijn.

De laatste decennia kwam het vooral in beeld in de strijd tegen de illegale jacht.
In samenwerking met Vogelbescherming Vlaanderen is dit een van de eerste gebieden dat werd uitgetekend
uit het jachtbeheersplan,  onder het motto : schiet in actie !

Animo verzekerd op deze wandeling, die traditioneel ook wordt gevolgd door inwoners van Buitenland tijdens de Olympiade.

Inschrijven en detail vind je hier