Wandeling door het land van de boerenkrijg


Een wandeling waar verleden en toekomst elkaar tegenkomen, 225 jaar geleden barste hier het protest tegen het harde en strenge Franse regime los. In 1825 verdwijnt Nattenhaasdonck voorgoed in de Schelde en een paar eeuwen later worden hier dijken gebouwd en overstromingsgebieden gecreëerd.

Vertrek:  Parking kasteel d’Ursel. Wolfgang d’Urselstraat 9 , 2880 Hingene

Deze wandeling is gratis, wel graag inschrijven via: https://natuurgidsen-klein-brabant.com/events/wandeling-door-het-land-van-de-boerenkrijg/

Wegens de drukte rond het kasteel en tuin evenement in park d’ Ursel werd deze wandeling uitgesteld naar 10 september !!!