Waarom de bunzing als logo?


Foto van Joost Reyniers (Natuurpunt KB)

De voorbije winter zaten voorzitter Cille en Mir op een ochtend te genieten van het ontbijt met zicht op de tuin. Plots zagen ze aan de vijverrand een schattig diertje tussen het gras piepen. Een bruin kopje met een wit snuitje, alsof het net uit een kommetje melk had gedronken. Boven de oogjes ook mooi wit en verder had het een prachtige bruine pels. Het kopje deed Cille even denken aan het gezicht van een oud vrouwtje.

Een beetje schichtig verdween het vliegensvlug. Net iets te laat om een foto te nemen, maar voor altijd in het geheugen gegrift! Dat is de eerste reden waarom de bunzing door ons allen als nieuw logo gekozen werd.

Een andere reden is dat de bunzing een typische Klein-Brabantse soort is en tevens een indicator van de kwaliteit van het landschap. Dit streekeigen diertje is nochtans niet zo gemakkelijk te spotten. Overdag zijn ze rustig, maar tijdens de avondschemering gaan ze op jacht naar muizen, ratten, kikkers en nu en dan wordt zelfs een konijntje gesmaakt.

De bunzing is behendig, vlug en listig. Hij is behoedzaam, scherpzinnig en moedig. De bunzing is onverschillig voor pijn en ongemak. Hij kan zich goed aanpassen aan zijn omgeving. De bunzing is vooruitziend: hij legt voedselvoorraden aan.

Video van Joost Reyniers (Natuurpunt KB)

Door Carl Linnaeus Mustela putorius genoemd.

Door anderen ook fis, fissauw of fiesjow, bontsem, ulk, stinkrat of stinkende wezel genoemd.

Kijk uit naar een binnenkort te verschijnen bericht over de status van de bunzing in Klein-Brabant!

Interessante links