Vogeltrek najaar 2023


Auteur: Sonia de Keyzer

Wat weten we over die jaarlijkse trek van het Hoge Noorden naar het warme zuiden? Elk jaar opnieuw leggen heel wat vogelsoorten duizenden kilometers af tussen hun broedgebied en de plek waar ze overwinteren. De najaarstrek is nu volop aan de gang.

Wanneer het broedseizoen is afgelopen en de zomer op zijn einde loopt, zit voor veel vogels hun verblijf in het noorden er ook weer op. Ze kiezen ervoor om te overwinteren op een plaats waar het in de winter aangenaam warm is en volop voedsel aanwezig is.

Deze vogeltrek is niet zonder risico’s. Er liggen allerlei gevaren op de loer. Uitputting door slechtweer of voedselgebrek, maar ook de jacht, hoogspanningskabels en windmolens eisen hun tol.

Van de naar schatting 5 miljard vogels die vertrekken keren er maar 2 miljard terug.

Welke vogels vertrekken in het najaar?

Vinken, spreeuwen, graspiepers, koperwieken, kolganzen, kieviten, boerenzwaluwen, aalscholvers, veldleeuwerikken, zanglijsters….

Dan heb je nog de twijfelaars.

Dat zijn de soorten die soms wel en soms niet vertrekken. Ooievaars waren vroeger trekvogels bij uitstek, maar nu blijven ze gezellig hier.

Zeker een derde van de populatie blijft tegenwoordig hier, zolang het niet vriest en er nog voldoende voedsel aanwezig is.

Ook Tjiftjaf, zwartkopmees, grote stern, lepelaar en kleine zilverreiger verkiezen de winter hier door te brengen.

Wist je dat?

De najaarstrek al in de zomer begint?

Dat er vogels zijn die in 1 keer duizenden kilometers afleggen?

Dat veel vogels tijdens de trek zo hoog vliegen dat je ze met het blote ook niet meer kan zien?

Dat er tijdens sommige nachten in oktober, miljoenen vogels overvliegen zich oriënterend op de sterren en de maan?

Dat oudere dieren (de zogenaamde tantes) hier blijven om voor de jongen die deze zomer geboren zijn en nog niet sterk genoeg zijn om te trekken?

foto: https://www.natuurfotografie.nl/vogeltrek-kijken-tips-en-bestemmingen-voor-elk-weertype/