Speeltuin Sint-Pietersburcht terug open

Woensdag 1 juli heropent de speeltuin Sint-Pietersburcht.In samenspraak met de bevoegde diensten van de gemeente Puurs – Sint-Amands en de politiezone Klein-Brabant werd getracht om in deze onzekere coronatijden toch tot een werkbare oplossing te komen.De omstandigheden zijn deze zomer voor iedereen anders. Reservatie vooraf is verplicht. We verwachten alvast van de speeltuinbezoekers om voldoende verantwoordelijkheidszin aan de dag te leggen en onderstaande voorwaarden strikt op te volgen. Door een ticket te reserveren op de gemeentelijke webshop verklaart men zich tevens akkoord met deze voorwaarden. Bovendien blijft het steeds mogelijk dat bepaalde maatregelen de volgende weken verder worden versoepeld of eventueel verstrengd.

  • Tafels dienen vooraf te worden gereserveerd via de gemeentelijke webshop: https://webshoppuurs.recreatex.be/Exhibitions/Overview . Er kan ook slechts één namiddag per week worden gereserveerd.
  • Er zijn tafels voor max. 4 en max. 10 personen, kinderen inbegrepen.
  • Toon je toegangsticket aan de ingang, alle leden van je groep moeten op hetzelfde moment binnenkomen.
  • De speeltuin is open van 13.30 u tot 18.30 u. Je reserveert een tafel voor de hele namiddag.
  • De ganse groep neemt plaats aan de tafel die haar is toegewezen (het nummer is vermeld op het ticket). Tafels en stoelen dienen op de voorziene plaatsen te blijven staan.
  • Iedereen ouder dan 12 jaar dient op zijn plaats te blijven, rondlopen dient zoveel mogelijk te worden vermeden tenzij in noodzakelijke omstandigheden (toiletbezoek, hulp bieden, …).
  • Alle dranken, chips en ijsjes kosten 2 euro/stuk, cash te betalen (geen bankkaart, geen statiegeld op leeggoed).
  • Er worden enkel dranken in flesjes aangeboden  (beperkte kaart), zelf dranken meebrengen is niet toegestaan.
  • De cafetaria-uitbaters komen zelf de bestellingen opnemen en bezorgen.
  • Bovendien blijven de regels die de nationale veiligheidsraad instelde ook in de speeltuin onverminderd van kracht:

               -De veiligheidsafstand van 1,5 meter, behalve bij kinderen onder 12 jaar onderling, voor mensen binnen hetzelfde gezin, of voor mensen binnen dezelfde uitgebreide bubbel.

               -De hygiëneregels blijven essentieel: handen wassen/ontsmetten en geen handen schudden of kussen.

               -Blijf thuis indien jij zelf, of één van jouw kinderen, zich grieperig voelt of veelvuldig hoest of niest.