De Schelde

De Schelde
Tag:
Uitgever:
Published: 12/18/2015
Dit boek geeft een impressie van de Schelde. Het is niet de bedoeling van de auteurs om een wetenschappelijk werk te produceren of om volledigheid na te streven. De bedoeling is om de volledige rivier, van bron tot monding, in haar algemeenheid te situeren en een indicatie te geven van de culturele en natuurhistorische rijkdom van het Scheldegebied. Daarbij proberen we ook aan te geven hoe het landschap of specifi eke activiteiten hun wortels vinden…