Op stap met de klimaatkoffer


Auteur: Cille Bondiau

Nieuw in ons aanbod en al een heel groot succes: De Klimaatkoffer  voor
het 5de en 6de studiejaar en het eerste Middelbaar.

De klimaatkoffer is ontwikkeld door LIFE SPARC, met de steun van Europa
zoekt LIFE Sparc mee naar antwoorden op de uitdagingen die de
klimaatveranderingen met zich meebrengt.

Het doel van dit lespakket is om kinderen te laten kennismaken met deze
thema’s. En dit proefondervindelijk door testjes te doen bij de sigmagebieden, in de natuur.

Er wordt nagedacht over volgende problemen:

Wat is klimaatverandering?

Wat is het effect op ons in Belgie, meer specifiek de inwoners van de
Scheldevallei?

Wat zijn mogelijke oplossingen?

Voor de leerlingen van Puurs-Sint-Amands, doen we de eerste proef op de
Scheldekaai in Sint-Amands. Daarna nemen we de veerboot , en fietsen we
met de klas, naar het sigmagebied Groot Schoor via de Wal en het Zwijn …

Daar doen we de volgende proeven en kunnen ze het sigmaplan in
ontwikkeling zien.

Voor de leerlingen van Bornem beginnen we aan de dijk in Hingene en stappen we naar het Groot schoor, onderweg worden ook de proeven in groepjes uitgevoerd.

1 reactie van een leerling van het zesde: “Mevrouw, u legt dit zo eenvoudig uit! ”  Dit is het effect van de proefjes, ze begrijpen het,

Cille

meer info:

https://life-sparc.eu/op-stap-met-de-klas/buitenles-in-overstromingsgebied/