Gedichtenweek


Auteur : Lieve Willaert

Elke dag komen tientallen vogels eten uit het voedersilootje aan ons balkon.

Het zijn koolmezen, pimpelmezen zelfs een boomklever…

Ze fladderen vanuit onze lindeboom naar beneden , eten hun buikje vol en vliegen snel terug naar de nu nog kale lindeboom.

Een schouwspel waar ik uren kan naar kijken en die volgende poëtische gedachten opleverden.

Een beetje ‘slam de natuur’ in ’t klein.

Vogelgeluk

Ik pik een graantje mee

Van puur geluk

Mijn lindeboom, mijn droom

Ik vlieg, ik fladder.

Ik hoef geen kerosine

Ik hoef niet ver weg

Ik ben blij

Hier en nu

In mijn lindeboom, mijn droom

Ik geniet van het prille zonnetje

Mensen die voor mij zorgen

Dromen van morgen

Van mijn nestje dat komt

In een kastje hoog boven de grond

In mijn lindenboom, mijn droom

Vol huiselijk geluk

maar ook vol zorgen

Over vogels van morgen

Kunnen zij nog vliegen zonder zorgen

Naar mijn lindeboom, mijn droom