Lente – Libos – park d’ Ursel

Datum/Tijd
vrijdag 11/03/2022
09:30 - 12:15

Andere info

Kalenderintegratie

 • webcal
 • iCal
 • 0


  Van: Ingrid Brusselmans
  Adres: Lippelodorp 48 2890 Puurs – Sint-Amands
  School: Lagere school Libos
  Telefoon:
  Email: ingrid@libos.be

  Datum: 2022-03-11
  Begin: 09.30
  Einde: 12.15

   

  Klas/leerjaar Aantal Leerlingen Leerkrachten
  1 12 Ingrid
  2 11 Evy

   

  Gewenst gebied: 5. Park d’ Ursel
  Afspraakpunt:
  Hoofdingangspoort: Wolfgang d’ Urselstraat 9, Bornem

  Gewenst thema: 3. Lente

  Andere info/vragen:
  Graag rond kriebelbeestjes