Hoogtij Wandeling in Bornem – 7 Km

Datum/Tijd
zondag 21/06/2020 - maandag 31/08/2020
00:00

Plaats
T 1: De Noteleaer, Schorren en Groot Schoor

Andere info

Kalenderintegratie

 • webcal
 • iCal
 • 0


  Natuurgidsen Klein-Brabant doen zoals elk jaar mee aan Hoogtij, een Scheldehappening.  Dit jaar is het een ietwat andere formule omwille van Corona.

  Onze wandeling ziet er zo uit:

  Hoogtijwandeling Bornem.jpg

  Inleiding Sigmaplan Cluster Bornem

  Natte natuurgebieden voor droge voeten

  Om Bornem en omgeving beter te beschermen tegen overstromingen leggen we naast de Schelde een gecontroleerd overstromingsgebied en twee ontpolderingen aan. In die gebieden komt bijzondere riviernatuur tot bloei. Dat betekent een boost voor de biodiversiteit en heel
  wat moois om van te genieten. In Bornem krijgt de Schelde extra buffercapaciteit om hoge waterpeilen bij stormtij op te vangen. Op de rechteroever van de Schelde, tegenover Steendorp en Rupelmonde, leggen we een overstromingsgebied aan in de Oudbroek- Schellandpolder. Meer stroomopwaarts, in de richting van de Scheldebruggen tussen Bornem en Temse, ontpolderen we de gebieden Stort
  van het Buitenland en Groot Schoor.
  We herstellen ook de authentieke riviernatuur langs de Schelde. In de Oudbroek-Schellandpolder zullen waardevolle elzenbroekbossen ontstaan, waar de bomen bijna het hele jaar door met hun wortels in het water staan. Stort van het Buitenland en Groot Schoor worden een speeltuin voor het getij. De dynamiek van het water – eb en vloed – zal een prachtig slikken- en schorrenlandschap boetseren, rijk aan riet en wilgenvloedbossen, vissen en vogels.

  Geactualiseerd Sigmaplan

  In 2005 werd het Sigmaplan geactualiseerd.

  Het project van cluster Bornem behoorde tot de 2015-projecten. Doordat Groot Schoor en
  Stort van het Buitenland nabij gelegen zijn, biedt dit de opportuniteit om deze gebieden, met
  timing 2020 – 2025 onmiddellijk mee op te nemen. In het geactualiseerde Sigmaplan staan
  twee hoofdfuncties voorop: veiligheid door waterbeheersing en natuurontwikkeling in de
  riviervalleien. Bijkomende elementen zijn de afwatering van de omgeving en het onthaal en de
  recreatie in de gebieden.

  Download hier de brochure

  T1 Hoogtij Sigma Wandeling
  T1 Hoogtij Sigma Wandeling

  De wandeling is iets meer dan 7 km lang en brengt ons langs een aantal mooie gebieden in Hingene. We vertrekken aan de Oude Poort, een gekend café/restaurant dat ligt aan de zijkant van het domein D’Ursel.

  De brochure geeft tekst en uitleg bij de Sigmagebieden langs de wandeling.

   

  Voor andere wandelingen in het kader van Hoogtij, klik op afbeelding hieronder