Bijen – abdijpark

Datum/Tijd
maandag 22/04/2024
13:15 - 15:15

Andere info

Kalenderintegratie

 • webcal
 • iCal
 • 0


  Van: Nancy De Backer
  Adres: Bareldreef 98, 2880 Bornem
  School: ’t hinkelpad
  Telefoon:
  Email: nancy.debacker@hinkelpad.be

  Datum: 2024-04-22
  Begin: 13:15
  Einde: 15:15

  Klas/leerjaar Aantal Leerlingen Leerkrachten
  3 23 Nancy
  4 22 Liesbeth

  Gewenst gebied: 12. Abdijpark
  Afspraakpunt:
  Bospoort, langs St.Amandsesteenweg 130, Bornem

  Gewenst thema: 4. Bijen

  Andere info/vragen:
  Beste,