De kop is er af…


Auteur Lieve Willaert

Bewust werd er gekozen voor de naam opleiding en niet voor cursus. Uiteraard beginnen we met de cursus. Deze stopt begin volgend jaar maar daarmee is de kous nog niet af. Daarna begint immers het tweede luik. Op eigen tempo vervolmakingslessen volgen en de praktische stage komen er ook nog bij. Dan pas is de opleiding voltooid. Een hele uitdaging!

Met 19 inschrijvingen waren we best tevreden. Een gemengd publiek hoofdzakelijk afkomstig uit Klein-Brabant en de omliggende gemeentes.

De eerste les in de Krodde was een aangename kennismaking. Iris, de begeleidster van natuuracademie, kwam de cursisten persoonlijk welkom heten. Ikzelf had de eer om de Natuurgidsen Klein-Brabant voor te stellen. Diederik stelde Natuurpunt Klein-Brabant voor. En daarmee was de kop eraf…

We waren vertrokken en hadden onmiddellijk het gevoel dat we een uitzonderlijk enthousiaste en gemotiveerde groep gidsen in spe mochten begeleiden. Hoe leuk is dat!

De volgende zaterdag werd dit nogmaals bevestigd. Toen gingen we op baggertocht in de Scheldeschorren aan de Notelaer.

Onze gids van dienst was een beetje te laat. Geen nood, begeleider Gie toonde aan de cursisten hoe je als gids een soortgelijk probleem in één twee drie kan oplossen en begon een paar educatieve spelletjes.

Onder de deskundige leiding van Joost trokken we even later de schorren in.

Dwars door de wilgenvloedbossen trokken we langs de rietvelden, over geulen en kreken. Wilgentakken reiken naar de lucht met kleine zilveren pareltjes waaruit binnenkort de mooiste katjes uit tevoorschijn komen.

We zagen zelfs een roerdomp opvliegen.

De wandeling over de slikken tot aan de rand van de Schelde was adembenemend. Het zachte kabbelende water, de ijzige kou en laagstaande winterzon kon dit alleen maar beklemtonen.

Een mooie start van de cursus met dank aan Joost.

En alle cursisten waren met verve geslaagd als baggeraars.

Hoewel, ikzelf zou met plezier een herexamen willen doen voor dit vak!