De poel in het hof van Coolhem


Auteur: Rudi Van Duyse

Een poel is een omsloten stilstaand water en is ondiep oppervlaktewater.

Poelen kunnen natuurlijk ontstaan door veelvuldige regen of ze worden gegraven.

Ze werden van oudsher gebruikt als drinkplaats voor vee, als water reserve om de landbouwgrond bij droogte te bevloeien of voor opslag van bluswater.

Tijdens de oorlog ontstonden poelen ook na bombardementen en ook bij het steken van turf.

Ook bij omgewaaide bomen ontstaan er kleine poelen die een mini- biotoop gaan vormen.

Ze hebben een landschappelijke waarde en zijn een broedplaats voor amfibieën, insecten, kikkers, libellen en ongewervelde dieren. Ze zijn dus van heel groot belang en een vat vol leven voor kleine en grotere diertjes die allen in harmonie samenleven op een kleine oppervlakte.

De poel in het Hof Van Coolhem bevindt zich, wat onopvallend, voor de kruidentuin en is van grote waarde voor de ongewervelde diertjes die daar jaar in en jaar uit leven.

In het kader van de week van het bos zijn 12 klassen van de eerste graad van Sjabi hier in het Hof Van Coolhem op bezoek geweest om het actief natuur leerpad uit te voeren.

Een opdrachten parcours waar 8 opdrachten moesten worden uitgevoerd die allemaal met natuur te maken hadden.

Eén van die opdrachten was het determineren, aan de hand van zoekkaarten, van ongewervelde waterdiertjes, en die waterdiertjes kwamen uit de poel.

Ondanks het lage waterpeil waren er nog heel wat waterdiertjes aanwezig, voldoende voorraad om de leerlingen hun bestaan te laten ontdekken.

Zo hadden we de waterkever, de ruggenzwemmer, de poelslak, de posthoornslak, de watermijt, het zoetwater pissebed en ook nog enkele nimfen zoals van de waterjuffer.

Trouwens, de waterkwaliteit in deze poel is zeer goed, zo hadden we een tijdje geleden 2 verschillende soorten kokerjuffers gevonden, hetgeen erop wijst dat dit water uitstekend is.

Volgend jaar gaan we een compleet wateronderzoek uit voeren om de exacte waterkwaliteit aan het licht te brengen.

Zo een wateronderzoek bestaat uit 2 delen, een biotische en chemische analyse.

Het biotisch onderzoek gebeurt door het scheppen van ongewervelde waterdiertjes, ze te determineren en het aantal punten te bepalen volgens de biotische index. De hoogste score op deze biotische index is 9/10 omdat om een 10/10 te verkrijgen de steenvlieg larve moet worden vonden en die leeft enkel in stromend water. Bepalend voor de punten zijn welke waterdiertjes je vindt, het aantal en de soort.

Bij het chemisch onderzoek gaan we het water analyseren. Acht verschillende testen worden uitgevoerd zoals: de hardheid, zuurstofgehalte, fosfaat, nitraat, enz.

En zo krijgen we dan een eindresultaat dat zegt hoe de waterkwaliteit in deze poel zal zijn.

Ik kijk er alvast naar uit.  

Hier enkele waterdiertjes die daar werden gevonden:

DE WATERKEVER

DE RUGGENZWEMMER

DE POSTHOORNSLAK

DE POELSLAK

DE NIMF VAN DE WATERJUFFER

Bron: Wikipedia