De poel in het Hof van Coolhem: deel 2


Auteur: Rudi Van Duyse

Zo een wateronderzoek bestaat uit 2 delen, een biotische en chemische analyse.

Het biotisch onderzoek gebeurt door het scheppen van ongewervelde waterdiertjes, ze te determineren en het aantal punten te bepalen volgens de biotische index. De hoogste score op deze biotische index is 9/10 omdat om een 10/10 te verkrijgen de steenvlieg larve moet worden vonden en die leeft enkel in stromend water. Bepalend voor de punten zijn welke waterdiertjes je vind, het aantal en de soort.

Bij het chemisch onderzoek gaan we het water analyseren ,8 verschillende testen worden uitgevoerd zoals: de hardheid, zuurstofgehalte, fosfaat , nitraat, enz..

En zoals beloofd ben ik gestart met het chemisch onderzoek, dat heeft plaats gevonden op 28/11/2023 en hier het resultaat van de 8 chemisch testen.

  • Chemische analyse

Er zullen 8 testen worden uitgevoerd: zuurtegraad/amonium/nitraat/fosfaat/chloriden/hardheid/ijzergehalte/zuurstofgas

  • Zuurgraad Ph Resultaat: pH = 7,2 GOED

Betekend dat het water zo goed als chemisch neutraal is (pH 7 is volledig neutraal) en dat alle soorten waterdieren in dit water kunnen leven, en dat er geen kans is dat veenmossen zich gaan vormen.(enkel in zure biotopen)

Met alle soorten waterdieren wordt bedoeld: vissen, paling, slakken, kreeftachtigen , insecten, larven, ongewervelden, enz.

De schaal kan variëren van 0 tot 14. Hierbij betekend 0 uiterst zuur en 14 uiterst basisch of zepig

Als vergelijk: maagzuur is 2 pH, urine is 5 à 6 pH, cola is 2 pH, ons bloed 7,5 pH . 2.2.2.Ammonium gehalte mg/l

Resultaat: mg/l = 0,1 ZEER GOED

Stikstof kan in het water onder verschillende vormen voorkomen waaronder: ammonium, nitraat of nitriet(giftig).Stikstof is een essentiële voedingsstof in het water, maar te veel aan N kan tot vervuiling leiden (bv. door algenbloei). Organische stikstof afkomstig van natuurlijk afval wordt door bacteriële afbraak omgezet in ammonium, nitraat en nitriet.

De schaal kan variëren van 0 tot 0,75 mg/l en meer. Hierbij betekend 0 zeer goed en 0,75 zwaar vervuild.

  • Nitraat gehalte mg/l Resultaat: mg/l = 5 ZUIVER WATER

De overvloedige aanwezigheid van nitraat wijst op vervuiling afkomstig van dierlijke mest of kunstmeststoffen.

Nitraat kan door bacteriën worden omgezet in het giftige nitriet (In drinkwater is nitriet schadelijk voor kleine kinderen).

De schaal kan variëren van 4 tot 108 mg/l en meer. Hierbij betekend 0 zeer zuiver water en 108 sterk verontreinigd.

  • Fosfaat gehalte mg/l

Resultaat: mg/l = 0,25 VOEDSELRIJK GOED

Fosfaat is een essentiële voedingsstof voor planten. Grote concentraties fosfaat kunnen leiden tot buitensporige algengroei met als gevolg sterke schommelingen van het zuurstofgas in het water.

De schaal kan variëren van 0,03 tot 0,9 mg/l en meer. Hierbij betekend 0 voedselarm en 0,9 sterk vervuild.

  • Chloriden mg/l Resultaat: mg/l = 75 GOED

Chloriden wijzen op aanwezigheid van zout in het water. Komt vanuit de bodem(gesteenten).Bij een te hoog gehalte aan chloriden ligt meestal een industriële vervuiling aan de oorsprong.

De schaal kan variëren van 50 tot 600 mg/l en meer. Hierbij betekend 0 zeer goed en 600 zwaar verontreinigd.

  • Hardheid °d

Resultaat: °d = 14 ZACHT WATER

Voor levende organismen is 12°d de minimale hardheid. Is hoeveelheid kalk in het water en is noodzakelijk om slakken en schaaldieren hun schalen en hun exoskelet te kunnen laten vormen. Ook mensen hebben kalk nodig voor hun skelet in hun lichaam.

De schaal kan variëren van 0 tot 30 °d en meer. Hierbij betekend 0 zeer zacht water en 30 zeer hard water.

  • Ijzergehalte mg/l

Resultaat: mg/l = 0,15 UITSTEKEND

ijzerrijk grondwater heeft vaak sterk oranje kleur, ook kwel water genoemd. ijzer geeft een positief resultaat op het fosfaatgehalte(kan het binden en doen neerslaan) in het water en gaat de waterkwaliteit verbeteren. Te veel ijzer houdt meestal geen gevaar in voor de mens, wel laat het roest achter op pompen en leidingen.

De schaal kan variëren van 0 tot 0,9 mg/l en meer. Hierbij betekend 0 uitstekend en 0,9 verontreinigd.

  • Zuurstofgas mg/l

Resultaat: mg/l = 9 temperatuur 5°C geeft 70% verzadiging GOED

De hoeveelheid zuurstofgas is één van de belangrijkste parameters voor leven in het water. Bij laag gehalte kunnen vissen en andere waterdieren niet meer leven in het water In de rivieren tracht men de norm van 5 mg/l te bereiken. Hoe warmer hoe minder zuurstof.

De schaal kan variëren van 0% tot 100% . Hierbij betekend 0 onder verzadigd en 100 over verzadigd.

Opmerking:

Chemisch wateronderzoek is een momentopname. De resultaten kunnen dus niet helemaal met elkaar vergeleken worden, omdat dit op een ander moment werd uitgevoerd. Het seizoen, de watertemperatuur, de voorbije neerslag,… zijn externe elementen die de chemische samenstelling kunnen beïnvloeden. Zo stijgt het zuurstofgehalte meestal terug in de winter, zo zakt het gehalte voedingsstoffen (F en N) meestal na de zomer. Idealiter zou je elke dag een onderzoek doen, en het gemiddelde nemen over een heel jaar (maar dit is uiteraard niet te doen).

Besluit:

De kwaliteit van het water is chemisch zeer goed te noemen Een biologisch onderzoek zal nog volgen om het rapport compleet te maken en de chemische uitslag te bevestigen.

Dank aan onze partner, VZW Durme, voor het ter beschikking stellen van de producten om het chemisch onderzoek te kunnen uitvoeren.