Dagkoekoeksbloem


Auteur: Lieve Willaert

Sommige planten hebben heel mooie namen gekregen die gemakkelijk te verklaren zijn. Denk maar aan het ’herderstasje’ waarvan de hauwtjes ontegensprekelijk doen denken aan de tasjes die herders of boeren vroeger droegen.

Dat een dagkoekoeksbloem overdag bloeit is wel duidelijk.

Maar wat heeft deze bloem met een koekoek te maken?

Een oude, heel mooie en eenvoudige verklaring is de volgende:

Soms zien we koekoeksbloemen waarvan de stengel helemaal omgeven is door schuim. Vroeger dacht men dat dit schuim koekoeksspuug was.

Vandaar de naam koekoeksbloem

Nu weet men wel beter.

Het schuim is het werk van de nimfen van de schuimcicaden die graag een nest maken in het bladoksel. Ze doen dit door bellen te blazen.

Hun schuimig nestje beschermt ze tegen vijanden en uitdroging.

De Latijnse naam is van de dagkoekoeksbloem is silene dioica.

Silene is de geslachtsnaam. Dit zou kunnen afkomstig zijn van het oud Griekse ‘sialon’ wat speeksel of mondschuim betekent.

Zie hier de link met koekoeksspuug.

Dioica komt ook van het Grieks en wil zeggen tweeslachtig.

De bloem van de dagkoekoeksbloem is dus ofwel mannelijk, ofwel vrouwelijk.

Ze hebben een wortelstok en staan in groepjes bij elkaar, te wachten op hun bestuivers.

De mannelijke bloemen zijn slanker, fijner en tellen 10 meeldraden.

De vergroeide kelkbladen hebben 10 nerven.

De vrouwelijke bloemen hebben een bovenstandig vruchtbeginsel en tellen 5 stijlen met stempels. Ze zijn dus ronder en dikker van vorm.

De vergroeide kelkbladen hebben 20 nerven.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zo onderscheid je makkelijk de mannelijke van de vrouwelijke dagkoekoeksbloem.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagkoekoeksbloem

https://www.floravannederland.nl/planten/dagkoekoeksbloem

https://waarnemingen.be/species/search/?q=dagkoekoeksbloem&species_group=0