BranstBos, wij plantten mee


auteur: Lieve Willaert

Bosgroep regelt het plantplan, de subsidieaanvraag, de wildbescherming, de plantgaten en de plantbegeleiding tijdens de acties.

Natuurpunt kan ondersteunen bij het begeleiden van de planters.

De gemeente regelt de communicatie en logistiek.

En wij … hebben met veel plezier met het helpen planten van de boompjes .

De putten waren reeds gegraven. De boompjes stonden klaar.

Wij staken ze in beschermnetjes en dan in de toch wel modderige grond samen met een stok voor de steun. De plantput werd vakkundig gevuld en als laatste werd het netje omgeplooid om beschadiging tijdens de groei te voorkomen.

Met de 5 aanwezige natuurgidsen hebben we zo ons steentje bijgedragen tot de vergroening van Bornem. De toename van de biodiversiteit en de vermindering van de CO2 uitstoot zijn mooi meegenomen. De actie doet de Bornemse bomenteller stijgen van 2.910 naar 16.000.

Het plantgebied wordt grofweg ingedeeld in 2 grote delen.

Kernbos:

 • Wat?  Bestaat uit hoge bomen en enkele struiken in de onderlaag
 • Voordeel: Is een thuis voor voorjaarsflora, vogels, zwammen en boomgebonden diersoorten. Zet veel CO2 om.
 • Waar? Centraal in het bos, waar ze gebufferd zijn door struiken.
 • Plantverband: in wildverband gepland om een natuurlijk zicht te krijgen.
 • De boompjes staan gemiddeld 2  op 2,5m van elkaar (ongeveer 2000stuks/ha). In groepjes van ongeveer 20 boompjes van dezelfde soort. Groepjes wisselen elkaar af om later een gemengd bos te krijgen.
 • Soortenkeuze: eiken-berkenbos (9190): zomereik, ruwe berk, boswilg, kruipwilg, grauwe wilg, haagbeuk, winterlinde

Bosrand:

 • Wat? mantel van struiken of hakhout en zoom van ruigtekruiden
 • Voordeel: Hotspot voor vogels, insecten en zoogdieren. Natuurlijke landschappelijke overgang. Variatie in het bos.
 • Waar? Aan de rand van het bos en de Branstsedreef, rond het wandelpad
 • Opbouw mantel: In 3 rijen die 2,5m van elkaar staan. In de rij staan de boompjes 2m van elkaar, geschrankt zodat een dichte gordel ontstaat. Afwisselend in groepjes van ongeveer 10 boompjes van dezelfde soort.
 • Soortenkeuze mantel: wilde lijsterbes, sporkehout, brem, hulst, ratelpopulier, eenstijlige meidoorn, Europese vogelkers, hazelaar, hondsroos

Naar de toekomst toe:

Men gaat raaigras inzaaien tegen brandnetels en bramen.

Er komt een pad, met arme bloemenborders.

Een poel volgt mogelijks in een later stadium.

Ook bijenkorven, bijenhotels, uilenkasten en heel veel wandelplezier staan op het programma.

Het was een historisch moment in de geschiedenis van onze gemeente maar ook voor onze groep. We hielpen mee planten aan een nieuw natuurgebied waar we hopelijk nog veel gidsplezier mogen beleven naar de toekomst toe.

Ons toch wel zonnig plantmoment werd afgesloten met een tas lekkere soep of chocomelk en dat heeft ons allemaal gesmaakt.

[LW1] 


 [LW1]