Boomplantactie nabij de Barelhoeve Bornem               


Auteur: Hedwige Hofmans

“Gelaarsd en gespoord”, afspraak aan De Krodde om 09:15u.  We zijn met ongeveer 15 personen van de opleiding Natuurgids (begeleider en cursisten).  Er is ook nog een jong gezin met 2 dappere kleuters (gewapend met hun kleurige, plastic schopjes) komen opdagen.

Het te beplanten weiland is net achter De Krodde gelegen.  Het gebied is 1 ha groot en er zouden 2000 bomen/struiken op geplant worden.

Jongedame Kathleen van de ‘Bosgroepen’ legt ons uit wat er staat te gebeuren. De aanplantingen gebeuren volgens het ‘plantplan” opgesteld door Julie Doens.   Het is de bedoeling dat er vanuit het domein van de Barelhoeve, diagonaal over de weide, een min of meer kronkelend wandelpad (145 m lang, 2 m breed) wordt aangelegd.  Dat pad zou dan aansluiten op de nabijgelegen dreef.

Direct links en rechts naast het wandelpad komt een strook met grassen, kruiden en bloemen met daarachter een strook stuiken.

In de open middengedeeltes komen een aantal ‘kloempen’.  Kloempen zijn groepen bomen van eenzelfde soort.  Die worden tegelijkertijd aangeplant.  Niet alle aangeplante bomen zullen overleven. Na verloop van tijd worden de zogenaamde ‘prachtbomen’, de beste exemplaren, uitgekozen en die kunnen dan rustig verder groeien.  De plantgaten voor de bomen in deze kloempen zijn al gemaakt, maar daar blijven we af!  Deze namiddag komen de kinderen van de Bornemse jeugdbeweging(en) de plantgaten opvullen met:

  • Winterlinde Tilia cordata  Kaasjeskruidfamilie Malvaceae
  • Zomerlinde Tilia platyphyllos  – Kaasjeskruidfamilie Malvaceae
  • Boskers Prunus avium (waardplant voor sleedoornpage – voor vogels eetbare ‘kersen’ in de zomer) – Rozenfamilie Rosaceae
  • Gladde iep Ulmus minor –Iepenfamilue Ulmaceae
  • Haagbeuk Caprinus betulus – Berkenfamilie Betulaceae

In totaal komen er 13 van zulke kloempen, met 25 bomen per kloemp = 325 bomen.

Onze groep mag van start gaan langs de zuidrand van het perceel naast de sloot die parallel loopt met de dreef (Kluisstraat).

Men opteerde om langs de rand van het weiland een strook met struiken aan te planten, ook om visueel vanaf de hoger gelegen dreef een geleidelijke overgang te creëren naar het nieuw aangeplante bos.  De struikenrand levert in het voorjaar flink wat bloesems (voedsel voor insecten) en in de nazomer of het najaar vruchten (voedsel voor de vogels).

In een zigzaggende lijn langs de rand, worden in groepjes van vijf stuks, volgende soorten aangeplant:

  • Wilde kardinaalsmuts Eonymus europaeus – Kardinaalsmutsfamilie Celastraceae
  • Gelderse roos Viburnum opulus –  Muskuskruidfamilie Adoxaceae
  • Sleedoorn  Prunus spinosa – Rozenfamilie Rosaceae
  • Rode kornoelje Cornus sanguinea – Kornoeljefamilie Cornaceae

Als dat luik is afgewerkt gaan we verder met de aanplantingen langs het wandelpad met o.a. wilg, ook in een min of meer losse rand.

Het hele terrein ligt er erg nat bij en de rubberlaarzen komen dus van pas!  Het regende nu en dan een beetje, maar het had erger gekund.  De eerste dagen zullen de aanplantingen alvast niet moeten gegoten worden.

Elk boompje/struikje dat geplant wordt moet nadien ook nog ‘aangekleed’ worden met een beschermend omhulsel vanaf de grond tot ongeveer 130 cm hoog.  Dit om de aanplant te beschermen tegen vraat van reeën.

En nu maar duimen dat onze inspanningen beloond worden met een gezond en gevarieerd stukje bos.

De gemeente Bornem trakteert de werkers ’s middags op een warme wafel en een warm drankje.  En of dat welgekomen was!!