Baggerproject of de strijd tegen zwerfvuil en voor recyclage


Auteur: Rudi van Duyse

De vervuiling van de planeet is een universeel probleem en ook Gent blijft niet gespaard.

Gent is een stad met vele waterlopen en deze fungeren vaak als snelwegen voor afval.

Dit afval gaat via de Leie in de Schelde en komt uiteindelijk in de Noordzee terecht en verder in de Grote Stille Oceaan die nu de grootste afvalophoping heeft van alle oceanen.

Daarom deze actie om zoveel mogelijk partijen te betrekken en te sensibiliseren om Gent proper te houden. Deze 4 studenten kaarten het probleem aan en trekken ten strijde.

Daarom Bagger, een project dat streeft naar een afvalvrij Gent.

Er wordt gefocust naar oplossingen zonder dat het probleem uit het oog wordt verloren, vandaar hun slagzin ”van afval naar grondstof”.

Ze willen de kostbaarheid aantonen van een propere stad en hoe de bezoeker duurzamer kan handelen.

HET EVENEMENT

Het evenement is opgedeeld volgens een probleem oplossing structuur. Eerst wordt er zwerfvuil geruimd en dan gaan we bekijken hoe we dat kunnen recycleren waardoor er nieuwe producten ontstaan.

De dag startte met een kanotocht aan de Houtdokken in Gent, waar niet minder dan 23 personen bij temperaturen van -4 graden, de koude trotseerden om zwerfvuil uit de rivier op te halen.

Het resultaat mag er zijn, want in een mum van tijd werd er een kleine 50 kg zwerfvuil uit de rivier opgevist.

Het tweede gedeelte, de expositie, ging door in het prachtig historisch gebouw Kantl (Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en letteren)dicht bij de vrijdagsmarkt in Gent.

Er was een standendorp opgebouwd waar wij als natuurgidsen Klein- Brabant ook op aanwezig waren, verder waren workshops hoe men zwerfvuil kan recycleren en wat je er uiteindelijk mee kan doen. Zo was er o.a. een opmerkelijke jonge man die van oude skateboards prachtige houten voorwerpen maakte(zie foto).

Het hoogtepunt waren de inspiratiesessies met hun de twee sprekers en hun kijk op het milieu probleem en de toekomst.

Eerst kwam de uitvinder van C02 logic Antoine Geerinckx aan beurt die sprak over het milieuprobleem en de afval in de Oceanen. Vooral zijn projecten in kansarme landen waar ze eenvoudige toestellen bouwen om de plaatselijke bevolking met zo weinig mogelijk hout zoveel mogelijk toepassingen te bieden. Bv. zijn ontworpen kacheltje die minimaal aan hout verbruikt en tegelijkertijd zorgt voor verwarming, kookmogelijkheden en warm water was fenomenaal gevonden. Antoine gaat ervan uit dat de enorme ontbossing in deze landen een noodzaak is omdat deze mensen het nu eenmaal hout nodig hebben. Door hun minder hout te laten verbruiken redden we heel wat bossen, de longen van onze aarde.

Daarna was het de beurt aan Steven Vromman, de “Low Impact Man”, acteur en gekend van radio en televisie en schrijver van verschillende boeken. Hij vertelt hoe het voor hem begonnen is en deelt zijn expertise en gedachten over hoe we er voor staan. Vooral zijn kijk over de toekomst in 2050(trouwens zijn nieuw boek ”Hoop” gaat hierover) is heel verrassend. Daar waar wij denken dat het op dat moment er nog heel veel slechter aan toe zal gaan dan nu al het geval is brengt hij een totaal andere, positieve, kijk op de toekomst. Hij gaat ervan uit dat de mens uiteindelijk en collectief gaat reageren en de oplossingen die er nu reeds voorhanden zijn, massaal en solidair te gaan toepassen. Het resultaat moet je zelf in het boek lezen maar ik kan je alvast vertellen dat er “hoop”is. Hoop-elijk krijgt hij gelijk en is zijn visie de juiste! Enorm boeiend!!

Nadat het geheel was afgerond om 18U30 hadden we nog de kans om iets te eten en te drinken en deze prachtige dag nog even met de deelnemers te herbeleven.

DANK AAN

HET BAGGER TEAM, 4 JONGE GEMOTIVEERDE MANNEN

Dank aan het Bagger team voor de geslaagde, leerzame en aangename dag.

Jullie hebben het fantastisch gedaan, mooi en afwisselend programma, heel goed georganiseerd, goede keuze van sprekers, perfecte timing  en boeiende onderwerpen.

Jullie hebben de Gentenaars gesensibiliseerd en hen warm gemaakt om het in de toekomst anders te gaan doen. Hopelijk trekt de Gentenaar nu de lijn door om het uiteindelijk doel te bereiken, een afvalvrij Gent.

Ook dank aan alle sympathisanten, deelnemers, partners en sponsors, die er voor gezorgd hebben dat ook het financieel plaatje uiteindelijk klopte, hetgeen ook zeer belangrijk is bij het organiseren van een dergelijk evenement.

Rest er nog het allerbelangrijkste en dat zijn de punten van de profs van de Arteveldehogeschool zelf, die met 2 bijna de hele dag aanwezig waren om het evenement te volgen. Volgens de eerste berichten zouden de reacties positief zijn. We zijn er zeker van dat de evaluatie zeer goed zal zijn en dat deze 4 toppertjes een zeer goed resultaat zullen mogen verwachten. Voor ons, en ik spreek dan voor mezelf, maar ook voor meerdere mensen die ik gesproken heb tijdens deze dag, was het een super dag.

Een dikke proficiat aan alle 4!!

Natuurgidsen Klein-Brabant op de infostand in zaal Kantl te Gent.


Kaarsenhouder gemaakt van een afgedankte skateboard